پروژه های اجرایی پوشش ساز


پروژه های اجرایی پوشش ساز

پروژه های اجرایی نورگیر سقفی پوشش ساز

1-پروژه زیگورات اهواز 

پوشش سقف پاساز اهواز با ورق پلی کربنات 

 

نورگیر سقفینورگیر سقفی-پروژه اجرایی
نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

2- پروژه سید اسحاق ساوه 

پوشش سقف امازاده سید اسحاق واقع در شهر ساوه با نورگیرسقفی رنگی

 

 نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی


3- پروژه سقف گنبدی آبادان

پوشش سقف مرکز خرید واقع در ابادان به صورت سه گنبد با وزق پلی کربنات 

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

4- پروژه پوشش ورودی آبعلی

پوشش ورودی ساختمان آبعلی با استفاده از ورق های پلی کربنات 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

5- پوشش ورودی ساختمان

پوشش سقف ورودی ساختمان به صورت گنبدی با ورق پلی کربنات 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

6- پوشش سقف پارکینگ

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

7- پوشش سقف راه پله 

پوشش راه پله ی ساختمان ریاست  با نورگیرهای حبابی 

 

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

8- بارانگیر

 

نورگیر سقفی-بارانگیرنورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

9- سایبان و بارانگیر

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

10- پوشش سقف استخر 

پوشش استخر با طراحی زیبای نورگیرهای سقفی 

 

نورگیر سقفی-پروژه های اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

11-  نورگیر حبابی دوجداره 

پوشش سقف حیاط خلوت با نورگیر سقفی رنگی 

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی
نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

12-پروژه بانه 

پوشش سقف مرکز خرید واقع در شهرستان بانه با ورق های پلی کربنات 

 

 

نورگیر سقفی-پروژه های اجرایینورگیر سقفی-پروژه های اجرایی
نورگیر سقفی-پروژه های اجرایینورگیر سقفی-پروژه های اجرایی

13-پوشش گنبدی 

پوشش گنبدی پشت بام با ورق پلی کربنات (آلاچیق)

 

نورگیر سقفی

14-پروژه مدرسه کودکان استثنایی

پروژه نورگیر حبابی مدرسه کودکان استثناییپروژه نورگیر حبابی مدرسه کودکان استثنایی
پروژه نورگیر حبابی مدرسه کودکان استثناییپروژه نورگیر حبابی مدرسه کودکان استثنایی

پروژه نورگیر حبابی مدرسه کودکان استثناییپروژه نورگیر حبابی مدرسه کودکان استثنایی
4.3/5 (3 Reviews)
ارتباط با کارشناسان پوشش ساز
ارسال پیام