پروژه های اجرایی


پروژه های اجرایی

پروژه های اجرایی نورگیر سقفی پوشش ساز

۱-پروژه زیگورات اهواز

 

نورگیر سقفینورگیر سقفی-پروژه اجرایی
نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

۲- پروژه سید اسحاق ساوه

 

 نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی


۳- پروژه سقف گنبدی آبادان

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۴- پروژه پوشش ورودی آبعلی

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۵- پوشش ورودی ساختمان

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۶- پوشش سقف پارکینگ

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۷- پوشش سقف راه پله

 

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۸- بارانگیر

 

نورگیر سقفی-بارانگیرنورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۹- سایبان و بارانگیر

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۱۰- پوشش سقف استخر

 

نورگیر سقفی-پروژه های اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۱۱-  نورگیر حبابی دوجداره

 

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی
نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

نورگیر سقفی-پروژه اجرایینورگیر سقفی-پروژه اجرایی

 

۱۲-پروژه بانه

 

نورگیر سقفی-پروژه های اجرایینورگیر سقفی-پروژه های اجرایی
نورگیر سقفی-پروژه های اجرایینورگیر سقفی-پروژه های اجرایی
5/5 (1 Review)
script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "Blog", "url": "https://pusheshsaz.com/blog/" }